Navigation Menu
  • Author: admin
  • Date Posted: jan 28, 2016
  • Category:
  • Address: frankemaheerd 2, unit 2.57, 1102 an amsterdam zuidoost

Moerkerken Broekzitter Mélis Systems BV is gespecialiseerd in bouwkostenadvies, waarbij het zich voornamelijk richt op de budgettering en het opstellen van bouwkostenramingen voor woningbouw. Met de diverse budgetterings- en begrotingsinstrumenten die MBM Systems BV zelfstandig heeft ontwikkeld, wordt opdrachtgevers ondersteuning geboden bij projectmanagement en budgetbewaking.

http://www.mbm-systems.nl/