Navigation Menu
  • Author: admin
  • Date Posted: jan 14, 2016
  • Category:
  • Address: Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam

De Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving werd in 1925 opgericht als “Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland”. In de loop van de tijd werden naam en doelstelling diverse malen aangepast. De huidige naam Centraal Bureau Fondsenwerving dateert uit 1989.

http://www.cbf.nl/